Liderstvo

 

Liderstvo je nova pojava u menadžmentu koja se intenzivno proučava u poslednje vreme, čiji naziv dolazi od engleske reči leadership. Kao što je rečeno u uvodnom tekstu o procesu vođenja, u užem smislu, njega treba shvatati u značenju prvi, vodeći, najbolji, u skladu sa čime je liderstvo naročit oblik vođenja svojstven pojedincima koji su predvodnici. U širem smislu liderstvo se koristi da označi ne samo naročit način vođenja, već novi pristup u menadžmentu, za koji se tvrdi da omogućava najbolje rezultate u poslovanju.

U izučavanju ove pojave, najpre treba uočiti postojanje dva pojma: liderstvo i lidere. Liderstvo označava proces tokom kojeg jedna osoba utiče na druge članove grupe radi ostvarenja definisanih ciljeva grupe ili organizacije. Osoba koja utiče na druge naziva se lider. Iako je definicija liderstva slična definiciji menadžmenta, ne može se staviti znak jednakosti između pojmova menadžer i lider, a još manje između liderstva i vođenja. Razloga za to ima više.

Osobine povezane sa liderstvom:

1. ENERGIJA Lideri iskazuju visok nivo uloženog napora. Oni imaju relativno visok nivo želje za uspehom; oni su ambiciozni; imaju veliku energiju; oni su neumorni i uporni u svojim aktivnostima i oni pokazuju inicijativu.

2. ŽELJA DA VODI Lideri imaju izraženu želju da vode i utiču na druge. Oni pokazuju spremnost da preuzmu odgovornost.

3. POŠTENJE I INTEGRITET Lideri izgrađuju odnose poverenja između sebe i svojih sledbenika koristeći istinu i poštenje i pokazujući visoku konzistenciju između reči i dela.

4. SAMOPOUZDANJE Sledbenici veruju da lider nikad ne sumnja u sebe. Lideri zbog toga moraju da pokažu samopouzdanje da bi ubedili svoje sledbenike u pravičnost svojih ciljeva i odluka.

5. INTELIGENCIJA Lideri moraju da budu dovoljno inteligentni da bi mogli da prikupljaju, sintetizuju i tumače velike količine informacija i moraju da budu sposobni da stvaraju vizije, rešavaju probleme i da donose pravilne odluke.

6. RELEVANTNO POSLOVNO ZNANJE Efektivni lideri imaju visok nivo znanja o kompaniji, delatnosti i tehnici. Produbljeno znanje omogućava liderima da donose dobro obrazložene odluke i da razumeju posledice takvih osluka.

7. DODATNE OSOBINE Lideri su energični, živahni ljudi. Oni su dručtveni, puni pouzdanja i retko tihi i povučeni.

 

 

 

 

Copyright 2006 . All rights reserved. Autor Marija Đorđić